Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notering i af kreditorbeskyttelse i medfør af retsplejelovens § 513 på halvdelen af en ejendom 
06-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2013 meddelt en ejer af en fast ejendom, der under et tidligere samliv havde ejet ejendommen i lige sameje med samleveren, men som efter samlivsophævelse havde erhvervet samleverens helvdel af ejendommen ved gældsovertagelse, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. august 2013. Købesummen for samleverens halvdel af ejendommen blev fastsat til halvdelen af restgælden, som blev berigtiget ved gældsovertagelse. Kort tid herefter indfriede den nye eneejer hele gælden med midler, der udelukkende stammede fra en få måneder forinden udbetalt méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning, som siden udbetalingen havde indestået på separat konto. Tinglysningsretten nægtede at foretage notering af kreditorbeskyttelse på halvdelen af ejendommen med henvisning til, at ejeren forud for udbetalingen af godtgørelsen og erstatningen havde ejet halvdelen af ejendommen, der således ikke var erhvervet for kreditorbeskyttede midler. Landsretten stadfæstede med samme begrundelse Tinglysningsrettens afgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0477.
Til top Sidst opdateret: 06-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk