Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Navneforbud nedlagt under et grundlovsforhør for lukkede døre. 
06-07-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2017 meddelt et formiddagsblad og en journalist tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. april 2017.
En kvinde blev i marts 2017 fremstillet i grundlovsforhør. Anklageren anmodede om, at dørene blev lukket under grundlovsforhøret, og at forhandlingen om, hvorvidt dørene skulle lukkes, ligeledes blev behandlet for lukkede døre (såkaldt dobbelt lukkede døre), jf. retsplejelovens § 29 c, stk. 1, 2. pkt. En journalist fra formiddagsbladet, der var tilstede, havde lejlighed til at udtale sig og protesterede. Retten tog anklagemyndighedens anmodning til følge.

Retten besluttede herefter, at retsmødet skulle behandles for lukkede døre. Forsvareren anmodede herefter – for lukkede døre – om, at der blev nedlagt navneforbud.

Byretten nedlagde navneforbud

Under retsmødet for lukkede døre nedlagde byretten navneforbud. Byretten fandt, at en offentlig gengivelse på nuværende indledende tidspunkt af sagens behandling efter sagens karakter og baggrund kunne indebære en unødvendig krænkelse af anholdte, jf. § 31, stk. 1, nr. 2. Byretten fandt endvidere, at de hensyn, som er nævnt i retsplejelovens § 31, stk. 3, ikke talte imod nedlæggelse af navneforbud.

Formiddagsbladet ved journalisten og en anden journalist kærede kendelse om navneforbud til Østre Landsret under henvisning til, at pressen var blevet afskåret fra at udtale sig om navneforbuddet, da det blev nedlagt for lukkede døre.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Landsretten fandt, at det måtte tillægges vægt, at den første journalist - forinden retten besluttede, at forhandlingerne om dørlukning skulle foregå for lukkede døre – havde lejlighed til at udtale sig om dørlukningen, og at bestemmelsen i retsplejelovens § 31 a, stk. 1, 2. pkt., 2. led, om pressens ret til at udtale sig ikke fandt anvendelse, da afgørelsen om navneforbud blev truffet for lukkede døre. Landsretten bemærkede, at navneforbud er subsidiært i forhold til dørlukning.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0120.
Til top Sidst opdateret: 06-07-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk