Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Navneforbud i straffesag om groft skyldnersvig og tilskyndelse til falsk forklaring. 
11-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. november 2014 meddelt en journalist og et massemedie tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om navneforbud, der blev afsagt af Østre Landsret den 22. august 2014.
I sagen blev der – i forbindelse med at en advokat sammen med 2 andre blev sigtet for groft skyldnersvig og tilskyndelse til falsk forklaring – nedlagt navneforbud. Efter anklagemyndigheden fremsendte anklageskrift til retten, rejste pressen spørgsmålet om ophævelse af navneforbuddet i forhold til advokaten. Byretten afsagde kendelse om at ophæve navneforbuddet, hvilket blev kæret til landsretten. Kæremålet blev tillagt opsættende virkning.
Landsretten opretholdt navneforbuddet og henviste i den forbindelse navnlig til, at advokaten efter anklageskriftet ikke fremstod som en af hovedmændene, at han ikke havde været nævnt i offentligt tilgængelige medier vedrørende sagen, og at ophævelse af navneforbuddet i hvert fald indtil hovedforhandlingens begyndelse måtte antages at få en sådan betydelig negativ indflydelse på advokatvirksomheden, at det ville udsætte advokaten for unødvendig krænkelse.Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-25-0274 og j.nr. 2014-25-0267.
Til top Sidst opdateret: 11-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk