Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Navneforbud for et vidne i kommende straffesager 
21-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. oktober 2010 meddelt to journalister tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2010. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om, at der skulle nedlægges navneforbud for et vidne, der skulle afgive forklaring i kommende straffesager i samme sagskompleks, hvori vidnet selv var dømt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-25-0225.
Til top Sidst opdateret: 21-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk