Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nægtelse af gældssanering under henvisning til, at skyldneren ikke har afdraget på gælden, selvom der var mulighed herfor 
18-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2015 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Vestre Landsret den 8. september 2015.
Skyldneren drev oprindeligt virksomhed i selskabsform inden for autobranchen sammen med en partner. Senere indtrådte to yderligere investorer i selskabet, og i den forbindelse skiftede selskabet bank. Den nye bank krævede, at de fire investorer personligt samt deres holdingselskaber kautionerede for selskabets gæld til banken.

Efter et års drift var udviklingen i selskabet utilfredsstillende, og den ene af de nye investorer nægtede ved genforhandlingen af engagementet at fortsætte kautionen. Banken opsagde derfor engagementet, og gjorde kautionsforpligtelsen gældende overfor kautionisterne, hvorefter den ene kautionist indfriede bankens tilgodehavende.

Den indfriende kautionist gjorde et regreskrav gældende mod skyldneren, som dog ikke kunne opfylde regreskrav, hvorefter skyldneren anmodede om gældssanering. 

Skifteretten og landsretten nægtede gældssanering

Såvel skifteretten som landsretten nægtede gældssanering, idet der blev lagt vægt på, at den indfriende kautionist havde fremsat et fordelagtigt forligstilbud, som skyldneren havde afslået, og at skyldneren kort tid efter, han afslog forligsforslaget, blev ansat som almindelig lønmodtager, og derfor havde haft mulighed for at afdrage på gælden, hvilket ikke var sket.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0470.
Til top Sidst opdateret: 18-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk