Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Modregning over for et konkursbo 
14-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. februar 2012 meddelt en skyldner, der samtidig er kreditor i et konkursbo, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. oktober 2011 i en fogedsag om udlæg. I 2006 anlagde et selskab en voldgiftssag mod det nu fallerede selskab. Skyldner blev adciteret under voldgiftssagen. Under sagens behandling blev der udmeldt og gennemført syn og skøn. På et senere tidspunkt gik selskabet konkurs med fristdag i februar 2009. Skyldner anmeldte et krav i konkursboet på godt 300.000 kr., som stammede fra parternes samarbejde forud for konkursen. Konkursboet anerkendte kravet. I 2010 forligtes voldgiftssagen, og voldgiftsnævnet bestemte om sagens omkostninger blandt andet, at skyldner skulle betale godt 100.000 kr. til konkursboet vedrørende udgifter til det forud for konkursen gennemførte syn og skøn. Skyldner nægtede at betale og henviste til det anmeldte modkrav og til, at samtlige syns- og skønsudgifter var afholdt forud for konkursen. Konkursboet indgav i april 2011 fogedrekvisition med henblik på inddrivelse af kravet. Fogedretten bestemte, at fogedsagen kunne fremmes under henvisning til, at kravet på sagsomkostninger ikke tilkom det fallerede selskab på fristdagen men først i forbindelse med afsigelsen af den senere voldgiftskendelse, selvom det vedrørte udgifter til skønserklæringer fra før fristdagen. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse af de i kendelsen anførte grunde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0442.
Til top Sidst opdateret: 14-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk