Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mishandling og drab på 2-årig 
13-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2012 meddelt 2 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 21. september 2011 i en kriminalsag. Ved dommen fandt landsretten de tiltalte skyldige i mishandling og drab på et 2-årigt barn. Landsretten fandt i forhold til drabstiltalen, at de tiltalte havde udført handlinger, som de måtte have indset som overvejende sandsynligt ville være livstruende. Landsretten bemærkede i øvrigt, at anklageskriftet i sagen kunne være mere præcist, men fandt efter de konkrete omstændigheder, at der kunne dømmes i overensstemmelse med tiltalen. De tiltalte, der var henholdsvis barnets mor og moderens samlever, blev hver idømt en foranstaltning på ni års anstaltsanbringelse.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0260 og 2011-25-0261.
Til top Sidst opdateret: 13-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk