Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Materiale af betydning for afgørelse i foranstaltningssag ikke modtaget af forsvareren 
13-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2013 meddelt en person, der i 2008 blev idømt en foranstaltning, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2013, i en kæresag om forlængelse af længstetiden for foranstaltningen.
Under landsrettens behandling af sagen blev der fremlagt en uddybende udtalelse vedrørende en episode med betydning for landsrettens stillingtagen til sagen. Forsvareren havde på grund af en ekspeditionsfejl ikke modtaget det pågældende materiale forud for landsrettens stillingtagen, hvorved længstetiden blev forlænget med 2 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0156.
Til top Sidst opdateret: 13-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk