Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mangler ved fast ejendom - § 2, stk. 5, jf. stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 
23-10-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2008 til sælgerne af en fast ejendom meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret som 2. instans. Ved dommen blev det bestemt, at sælgerne af en fast ejendom havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt på groft uagtsom måde, og at den bygningssagkyndige havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Sælgerne og den bygningssagkyndige var derfor erstatningsansvarlige overfor køberne som følge af manglerne ved den faste ejendom. I det indbyrdes forhold måtte sælgerne udrede 2/3 af erstatningen og den bygningssagkyndige 1/3 af erstatningen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0430.

Til top Sidst opdateret: 23-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk