Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Manddrab begået af mindreårig 
19-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. december 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. august 2014. Tiltalte havde med en kniv stukket offeret i brystet ovenfra og ned, hvorefter offeret afgik ved døden. Tiltalte var på gerningstidspunktet under 18 år. I byretten var tiltalte blevet idømt 7 års fængsel blandt andet for overtrædelse af straffelovens § 237. Landsretten idømte tiltalte fængsel i 8 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-25-0277.
Til top Sidst opdateret: 19-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk