Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lovvalg i to sager efter en trafikulykke i Danmark, hvor den ene bil var tysk indregistreret 
06-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret i to sager den 5. april 2019.
I forbindelse med en trafikulykke i Danmark, hvor en tysk indregistreret varebil stødte sammen med en dansk indregistreret personbil, anlagde varebilens to passagerer, der begge var tyske statsborgere, en erstatningssag mod det danske forsikringsselskab, hvor personbilen var forsikret. Varebilen blev ført af en tredje tysk statsborger. Alle tre tyskere var bosat i Tyskland, og de var i Danmark i forbindelse med arbejde for deres tyske arbejdsgiver. Personbilen blev ført af en dansk statsborger med bopæl i Danmark.

Det danske forsikringsselskab adciterede det tyske forsikringsselskab, hvor varebilen var forsikret.

I forbindelse med sagernes behandling blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt sagerne skulle afgøres efter dansk eller tysk ret.

Byretten fandt, at sagerne skulle afgøres efter dansk ret

Byretten fandt, at begge sager skulle afgøres efter dansk ret med henvisning til, at sagerne havde tilknytning til både Danmark og Tyskland, men at sagerne ikke havde overvejede tilknytning til Tyskland, hvorfor uheldsstedet måtte indgå med afgørende vægt ved lovvalget.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Byrettens afgørelse blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse kæret til landsretten. Landsretten fandt ligeledes, at begge sager skulle afgøres efter dansk ret. Landsretten henviste i den forbindelse til, at sagerne havde tilknytningsmomenter til både Danmark og Tyskland, hvorfor der måtte lægges afgørende vægt på, at færdselsuheldet var sket i Danmark.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0181 og 2019-22-0236.

Til top Sidst opdateret: 06-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk