Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Liveblogging fra en straffesag 
02-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. november 2018.
Kendelsen vedrørte både navne- og referatforbud samt spørgsmål om liveblogging, men Procesbevillingsnævnets tilladelse er begrænset til alene at omfatte spørgsmålet om liveblogging.

Tiltalte var sammen med flere andre tiltalt i en nævningesag ved Retten i Nykøbing Falster, som omhandlede i alt 45 forhold, heraf 26 hjemmerøverier. Hovedforhandlingen foregik over flere retsdage, og sagen havde stor bevågenhed i pressen. Pressens dækning af sagen bestod blandt andet i, at pressen livebloggede fra hovedforhandlingen.

Byretten tillod liveblogging

Det følger af retsplejelovens § 32, stk. 3, at retten på ethvert tidspunkt kan forbyde pressen at transmittere tekst under retsmødet. Tiltalte nedlagde påstand om, at det ikke skulle være tilladt for pressen at liveblogge fra sagen. Tiltalte henviste blandt andet til, at liveblogging kunne påvirke vidner, som ikke havde afgivet forklaring i sagen endnu.

Byretten fandt, at der ikke var anført konkrette omstændigheder, som kunne støtte, at pressens arbejde med at liveblogge under sagen medførte en øget risiko for, at vidnerne ville blive påvirket af de allerede afgivne forklaringer. Herefter, og idet sagens omfang og karakter samt de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i retsplejelovens § 182, hvorefter et vidne ikke må påhøre forklaringer af andre vidner, medmindre andet bestemmes af retten, ikke kunne føre til andet resultat, forbød byretten ikke pressen at liveblogge fra sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten fandt ligeledes, at der ikke efter sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt var grundlag for at antage, at der var fare for, at mobiltelefoner eller andet teknisk udstyr ville blive anvendt ulovligt, eller at der i øvrigt var anført grunde, som konkret gav anledning til at forbyde, at der blev transmitteret tekst under retsmødet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0330
Til top Sidst opdateret: 02-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk