Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Langvarig varetægtsfængsling under hensyn til gentagelsesrisikoen i en sag om terrorisme og forsøg på terrorisme 
16-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. august 2012 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2012 i en sag om overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 7, jf. til dels § 21, i forbindelse med brandstiftelse og forsøg herpå begået mod en række offentlige og privatejede bygninger. De tiltalte har været frihedsberøvet under sagen siden den 26. april 2011 og den 18. maj 2011. Landsretten stadfæstede byrettens kendelser om forsat varetægtsfængsling under sagen, der er berammet til hovedforhandling i byretten over 20 dage i perioden fra den 29. oktober 2012 til den 17. december 2012, for den ene tiltalte indtil dom og for den anden tiltalte i – yderligere – 4 uger. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder bl.a. at der forelå mistanke af en betydelig styrke sammenholdt med karakteren og omfanget af den kriminalitet, der var rejst tiltale for, at varetægtsfængsling kunne udstrækkes ud over 1 år, jf. retsplejelovens § 768 a, stk. 1, nr. 2.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-26-0019 og 2012-26-0020.
Til top Sidst opdateret: 16-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk