Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretten tillod efter ankefristens udløb appellanten at fremkomme med en berigtiget ankestævning 
16-08-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. august 2011 meddelt en indstævnt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om ankesagens fremme afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2011. Landsretten havde inden ankefristens udløb modtaget ankestævning, der i strid med retsplejelovens § 373, stk. 1, nr. 3, ikke indeholdt appellantens påstand, hvilket landsretten meddelte appellanten telefonisk efter ankefristens udløb. Appellanten fremsendte umiddelbart herefter oplysning om appellantens påstand, der svarede til den for byretten i sin tid nedlagte påstand, og 12 dage efter ankefristens udløb modtog landsretten en berigtiget ankestævning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0213.
Til top Sidst opdateret: 16-08-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk