Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsrettens fastsættelse af sagsomkostninger i kæresag vedrørende umiddelbar fogedforretning. 
20-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. maj 2014 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. december 2013 i en kæresag vedrørende en umiddelbar fogedforretning, hvor selskabet optrådte som rekvirent.
Fogedsagen drejede sig om, hvorvidt et andet selskab, rekvisitus, kunne tilbageholde ca. 60.000 sælskind under henvisning til et erstatningskrav på ca. 13 mio. kr. Fogedretten kom frem til, at rekvisitus skulle udlevere de pågældende sælskind og sælskindssvarer, dog således at rekvisitus kunne tilbageholde varer svarende til en værdi af 3 mio. kr. Fogedretten bestemte endvidere, at varerne samt inventar skulle udleveres på betingelse af, at rekvirenten stillede en garanti på 3 mio. kr.
Rekvisitus kærede fogedrettens afgørelse til landsretten, og kæremålet blev tillagt opsættende virkning. Rekvirenten kærede bestemmelsen om opsættende virkning og fremkom endvidere med et kontrakæremål.
For landsretten hævede rekvisitus sin kære og tog bekræftende til genmæle over for kontrakæren. Rekvirenten var fremkommet med i alt 8 processkrifter vedrørende de 3 kæremål samt omkostningsspørgsmålet. Med hensyn til sagsomkostninger overlod landsretten det til fogedretten at fastsætte sagsomkostninger for fogedretten og pålagde under henvisning til sagens udfald, karakter og omfang rekvisitus at betale 15.000 kr. i kæremålsomkostninger til dækning af advokatudgifter for landsretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0008, j.nr. 2014-22-0163 og j.nr. 2014-22-0164.
Til top Sidst opdateret: 20-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk