Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lønmodtager pålagt sagsomkostninger i afskedigelsessag 
11-08-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. august 2009 meddelt en fagforening som mandatar for en lønmodtager tilladelse til særskilt anke af bestemmelse om sagsomkostninger i en dom afsagt af Vestre Landsret den 20. maj 2009. Sagen drejede sig om en afskedigelse, hvor fagforeningen som mandatar for lønmodtageren ikke fik medhold i sin principale påstand om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, men dog fik medhold i sin subsidiære - og beløbsmæssigt langt mindre - påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse i medfør af funktionærloven. I dommen blev fagforeningen som mandatar for lønmodtageren pålagt at betale sagens omkostninger til arbejdsgiveren.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0020.
Til top Sidst opdateret: 11-08-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk