Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Krav om erstatning som følge af sælgers uberettigede annullation af ejendomshandel 
05-11-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 31. oktober 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 26. juni 2008, hvor en sælger af en udlejningsejendom blev frifundet for et af køber nedlagt krav om erstatning svarende til forskellen mellem købsprisen og den pris, som sælger solgte ejendommen for til tredjemand, efter at sælger uberettiget havde annulleret handlen. Ved dommen fandt landsretten det, navnlig under henvisning til en under sagen udarbejdets syns- og skønserklæring vedrørende ejendommens handelsværdi på aftaletidspunktet, ikke godtgjort, at køber havde lidt et tab ved sælgers uberettigede annullation.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0433.

Til top Sidst opdateret: 05-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk