Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse efter retsplejelovens § 253, stk. 4, at kære skifterettens kendelse om, at et fællesbo ikke er delt? 
26-11-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2018 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. april 2018.
Manden var indtil begyndelsen af 2017 gift med en kvinde, og han var desuden ejer af parrets væsentligste aktiver herunder blandt andet en fast ejendom og flere biler. I forbindelse med samlivsophøret fremsendte kvindens advokat et udkast til en bodelingsaftale, som manden i første omgang ikke kunne tiltræde. Efter revidering af udkastet til bodelingsaftalen underskrev manden bodelingsaftalen og overførte det beløb, der var anført heri til kvindens advokat. Kvinden underskrev ikke bodelingsaftalen.

Kvinden anmodede nogen tid senere skifteretten om bistand med henblik på deling af fællesboet og under denne sag opstod der spørgsmål om, hvorvidt skifteretten havde kompetence til at behandle delingen af fællesboet, eller om fællesboet måtte anses for delt allerede da manden opfyldte den bodelingssaftale, han havde underskrevet.

Skifteretten fandt, at skifteretten var kompetent til at behandle delingen af parternes fællesbo

Da kvinden ikke havde underskrevet bodelingsaftalen i begyndelsen af 2017, og da manden ikke i øvrigt havde godtgjort, at der var indgået en bodelingsaftal, fandt skifteretten, at den var kompetent til at behandle delingen af parrets fællesbo.

Manden kærede skifterettens kendelse til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten fandt, at skifterettens afgørelse måtte sidestilles med afgørelser om saglig kompetence efter retsplejelovens kapitel 21, og herefter måtte anses for en delafgørelse omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, 2. pkt., hvorfor kendelsen alene kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4.

Da en sådan tilladelse ikke forelå afviste landsretten kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0223.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk