Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kompensation for lang sagsbehandlingstid i sag om spirituskørsel 
06-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2011. Domfældte blev anholdt den 22. februar 2009 sigtet for spirituskørsel. Blodprøven viste 2,8 promille alkohol. Domfældte erkendte forholdet, og anklageskrift med påstand om fængselsstraf, bøde og frakendelse blev modtaget i byretten den 1. maj 2009. Sagen blev imidlertid først den 4. august 2010 berammet til hovedforhandling den 21. marts 2011. Byretten idømte ved dom af denne dato domfældte takstmæssigt 20 dages betinget fængsel og en bøde på 19.500 kr., førerretten blev frakendt domfældte i 3 år fra den 22. februar 2009, og domfældte skulle betale sagens omkostninger. Domfældte ankede til formildelse under henvisning til den lange sagsbehandlingstid i byretten. Landsretten fandt, at sagsbehandlingstiden i denne enkle sag, der ikke beroede på domfældtes forhold, havde været så lang, at domfældtes rettigheder i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 måtte anses for krænket.  Som kompensation herfor fandtes statskassen at burde betale sagens omkostninger, og med denne ændring stadfæstede landsretten byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0180.
Til top Sidst opdateret: 06-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk