Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kompensation for lang sagsbehandlingstid i 5 færdselsstraffesager 
03-01-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2011 meddelt 4 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af domme, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 15. august, 10. november, 17. november og 2. december 2011. Procesbevillingsnævnet har samme dato meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2011. Sagerne drejer sig alle om kompensation for lang sagsbehandlingstid i sager om overtrædelse af færdselsloven, herunder specielt i relation til ubetinget frakendelse af førerretten og kørselsforbud.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0205, 2011-25-0236, 2011-25-0280, 2011-25-0284 og 2011-25-0293.

 

Til top Sidst opdateret: 03-01-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk