Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse om afslag på begæring om henvisning af sag til Sø- og Handelsretten. 
11-02-2009 

 

Kendelse om afslag på begæring om henvisning af sag til Sø- og Handelsretten.

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2009 meddelt en fagforening som mandatar for 3 medlemmer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 15. december 2008. Fagforeningen havde som mandatar for de 3 medlemmer ved byretten anlagt en sag mod medlemmernes tidligere arbejdsgiver om, hvorvidt en medarbejderaktieordning var omfattet af aktieoptionsloven og funktionærlovens § 17 a, stk. 2, eller om ordningen var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Sagens parter var enige om at begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 227, stk. 1. Byretten tog ikke anmodningen til følge, hvilket blev stadfæstet af landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0647.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk