Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kan rekvirenten i en udlægssag få mødesalær, når der ikke er sket lovlig forkyndelse for skyldner? 
06-07-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2016 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2016.

Rekvirenten havde overdraget en række sager til inddrivelse ved advokat. Advokaten havde indgivet udlægsbegæringer til fogedretten i sagerne, hvorefter fogedretten berammede 45 sager i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Da advokaten mødte op til fogedforretningerne, blev det overfor advokaten oplyst, at der ikke var sket lovlig forkyndelse for skyldneren i fem sager. Fogedforretningerne blev herefter gennemført, og advokaten anmodede om salær for fremmødet i alle 45 sager.

Fogedretten tildelte ikke salær i de fem sager, der ikke var forkyndt

Fogedretten tilkendte ikke rekvirenten salær for fremmødet i de fem sager, hvor der ikke var sket lovlig forkyndelse. Fogedretten lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke havde været nødvendigt for rekvirenten at give møde i de fem sager, idet der ikke var sket lovlig forkyndelse. I de øvrige 40 sager blev rekvirenten tilkendt sædvanligt salær.

Landsrettens stadfæstede fogedrettens kendelser

Rekvirenten kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse fogedrettens kendelser i de fem sager, hvor der ikke var tilkendt salær, til landsretten, som stadfæstede fogedrettens kendelser. Landsretten lagde vægt på, at rekvirentens advokat ved fremmødet i fogedretten blev gjort bekendt med, at der ikke var sket lovlig forkyndelse, og at det derfor ikke var nødvendigt at afholde retsmøde i sagerne. Skyldnerne kunne derfor ikke pålægges at betale sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0192.

Til top Sidst opdateret: 06-07-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk