Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kærefristens beregning ved fastsættelse af sagsomkostninger i en straffesag 
18-07-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 18. juli 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret, hvor et kæremål om fordeling af sagsomkostninger blev afvist med henvisning til, at kærefristen på 14 dage i henhold til retsplejelovens § 969, stk. 1, var sprunget, idet fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor forsvareren modtog underretning om de tilkendte salærer. Landsretten anførte endvidere, at forsvareren er repræsentant for de domfældte, hvorfor det ikke kunne tillægges betydning, at de domfældte først modtog underretning om salærernes størrelse ved modtagelse af opkrævning fra politiet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0125.

Til top Sidst opdateret: 01-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk