Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæreafgift i en sag, hvor fogedretten havde meddelt fri proces 
25-06-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse fra Østre Landsret, hvor spørgsmålet var, om en person, der var meddelt fri proces i en fogedsag, var fritaget for betaling af kæreafgift efter retsafgiftsloven. Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0285.

Til top Sidst opdateret: 25-06-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk