Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæresag om indhentelse af teleoplysninger i en færdselsstraffesag afgjort, uden at tiltalte var underrettet om anklagemyndighedens kære 
19-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. maj 2012 i en færdselsstraffesag om overtrædelse af færdselslovens § 55 a, stk. 1. Tiltalte anmodede om indhentelse af oplysninger om, hvilke telefoner eller andre kommunikationsapparater, der på dagen for det påsigtede havde været sat i forbindelse med tre af tiltaltes mobiltelefoner. Ved kendelse af 18. april 2012 tog byretten anmodningen til følge. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til Østre Landsret, men kæren blev ikke forkyndt for tiltalte, jf. retsplejelovens § 970, stk. 1, ligesom forsvareren efter det oplyste ikke modtog underretning om kæren. Landsretten behandlede kæresagen og ophævede byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0159.                 
Til top Sidst opdateret: 19-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk