Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kære pr. mail, hvor originalt kæreskrift ikke var modtaget i retten 
27-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af kendelse om afvisning af et kæremål om salærfastsættelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. november 2013. Advokaten fremsendte rettidigt sin kære ved mail. Det fremgik af kæreskriftet, at dette var fremsendt ved mail og post. Da byretten fremsendte kæren til landsretten, oplyste byretten i fremsendelsesbrevet, at kæreskriftet var modtaget ved mail. Landsretten anmodede byretten om at oplyse, om kæreskriftet var fulgt op af et kæreskrift med originalt underskrift. Hertil oplyste byretten, at byretten ikke havde et originalt underskrevet kæreskrift. Advokaten erklærede over for landsretten, at det originale kæreskrift var afsendt samme dag som mailen. Landsretten afviste kæremålet, da mailen ikke var fulgt op af et kæreskrift med original underskrift, der var ekspederet således, at det måtte forventes at være fremme senest den første hverdag efter kære-fristens udløb, hvorfor kære ikke var iværksat rettidigt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0312.
Til top Sidst opdateret: 27-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk