Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremålsomkostninger i en sag om fastsættelse af erstatningssamvær. 
02-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. marts 2018 meddelt en person begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. november 2017.

Den materielle sag vedrørte fastsættelse af erstatningssamvær mellem personen og hendes datter, hvor faderen alene havde forældremyndigheden.

I et processkrift til fogedretten fra personens advokat, var det oplyst, at hun ville flytte permanent til Ukraine ca. tre uger senere. Fogedretten fandt, at den foreliggende samværsaftale forudsatte at begge parter boede i Danmark. Henset til at samvær fremover skulle finde sted i Ukraine bestemte fogedretten, at sagen om fastsættelse af erstatningssamvær ikke skulle fremmes.

Landsretten fastsatte kæremålsomkostninger

Personen kærede kendelsen til landsretten. Under sagens behandling ved landsretten blev det oplyst, at personen havde søgt om forlængelse af sin opholdstilladelse i Danmark, og at hun kunne forvente en afgørelse om senest 7 måneder fra ansøgningstidspunktet. I mellemtiden havde personen lovligt ophold i Danmark. Landsretten lagde på baggrund af de nu foreliggende oplysninger til grund, at personen indtil videre fortsat skulle opholde sig i Danmark, og landsretten ophævede fogedrettens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Landsretten bestemte, at personen skulle betale 3.000 kr. i kæremålsomkostninger til statskassen, da hun havde afgivet ufuldstændige oplysninger om sine bopælsforhold af betydning for fogedrettens afgørelse.

Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om fastsættelse af kæremålsomkostninger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0613.

 

Til top Sidst opdateret: 02-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk