Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremål afvist på grund af manglende betaling af kæreafgift 
28-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2013 meddelt en rekvirent i en fogedforbudssag tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 29. april 2013.
Rekvirenten havde ved fremsendelsen af kæreskrift anført, at kæremålet var afgiftsfri. Der var efterfølgende en telefonsamtale mellem rekvirenten og landsretten, hvor landsretten oplyste, at der skulle betales kæreafgift. Ifølge rekvirenten fik han endvidere oplyst, at fogedretten ville opkræve afgiften, hvorfor han efterfølgende afventede et påkrav derfra.
Landsretten anså ved beslutningen af 29. april 2013 kæremålet for bortfaldet, da der ikke var betalt kæreafgift. Dette blev fastholdt ved en beslutning, som landsretten traf den 7. maj 2013, hvorved landsretten bemærkede, at da afgiftens størrelse ikke var genstand for tvivl, havde kærende ikke kunnet undlade at betale med henvisning til, at han afventede et påkrav.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0283.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk