Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremål afvist i en sag, hvor det kæreskrift, der var rettidigt indsendt pr. fax, ikke forelå ved landsrettens behandling af kæremålet 
15-10-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2012 meddelt en kærende part tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. august 2012. Landsretten afviste et kæremål under henvisning til, at kærende havde oplyst, at den påkærede afgørelse var modtaget den 15. juni 2012, og at kæreskriftet var modtaget i byretten den 2. juli 2012, jf. retsplejelovens § 394. Kærende fremsendte efterfølgende faxkvittering til landsretten som dokumentation for, at kæreskrift tillige var sendt pr. fax til byretten den 29. juni 2012 kl. 12.26. Landsretten oplyste i den anledning, at landsretten ikke havde hjemmel til at genoptage sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0451.

Til top Sidst opdateret: 15-10-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk