Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kære af fogedrettens omkostningsafgørelse efter kærefristens udløb 
23-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 6. september 2019 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. marts 2019.

En mand og en kvinde havde i forbindelse med en ejendomshandel gjort et krav gældende mod et selskab, og de anmodede i den forbindelse fogedretten om, at der blev foretaget arrest. Den 19. december 2018 blev fogedretten sat, og manden og kvinden mødte ved deres advokat. Fogedretten afsagde kendelse, hvorved fogedsagen blev nægtet fremme. Fogedretten bestemte, at manden og kvinden i sagsomkostninger til selskabet skulle betale 20.000 kr. med tillæg af moms.

Ved kæreskrift af 16. januar 2019 kærede manden og kvindens advokat fogedrettens afgørelse om sagsomkostninger. Fogedretten modtog kæreskriftet den 21. januar 2019. Kæreskriftet blev således modtaget efter 4-ugers fristen i retsplejelovens § 586, stk. 1.

Advokaten oplyste, at hun først havde modtaget kendelsen den 16. januar 2019, og at fogedrettens sekretariat telefonisk havde informeret hende om, at kærefristen først skulle regnes fra modtagelsen af retsbogen.

Fogedretten anførte i et brev til landsretten, at det ikke kunne udelukkes, at fogedrettens sekretariat telefonisk havde meddelt advokaten, at kærefristen først skulle regnes fra modtagelsen af retsbogen.

Landsretten fandt, at kæremålet undtagelsesvist skulle tillades

Landsretten fandt, at kæreskriftet var modtaget efter kærefristens udløb. Landsretten fandt dog, henset til at fogedretten havde oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at fogedrettens sekretariat telefonisk havde meddelt, at kærefristen først skulle regnes fra modtagelsen af retsbogen, og da kæreskriftet var fremsendt tre hverdage efter advokatens modtagelse, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at kæremålet undtagelsesvist burde tillades, jf. retsplejelovens § 586, stk. 4.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0216.

Til top Sidst opdateret: 23-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk