Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indlevering af kæreskrift i en fogedsag 
17-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 12. juli 2019 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2019.

Fogedretten afsagde den 7. november 2018 kendelse i en tvangsauktionssag. Rekvisitus modtog kendelsen vedhæftet kærevejledning dagen efter, og 4-ugers fristen for kære til landsretten udløb den 6. december 2018.

Af kærevejledningen fremgik blandt andet, at kæreskriftet skal være på papir og underskrevet af rekvisitus eller dennes advokat, at fogedretten skal have modtaget kæreskriftet inden kærefristens udløb, og at fogedretten accepterer at modtage dokumenter med mail inden fristens udløb, hvis det originale kæreskrift samtidig sendes med almindelig post.

Som svar på henvendelse meddelte fogedretten den 28. november 2018 rekvisitus, at fogedretten ikke kunne forlænge fristen for kære, og at kære skulle iværksættes inden fristens udløb.

Rekvisitus’ originale kæreskrift, der var dateret den 3. december 2018, blev stemplet som modtaget i fogedretten den 11. december 2018 og således fem dage efter kærefristens udløb. Rekvisitus skulle angiveligt tillige den 4. december 2018 have fremsendt tre mails til fogedretten indeholdende kæreskriftet.

Ved landsrettens behandling af sagen afviste landsretten rekvisitus’ kære som for sent iværksat.

Landsretten lagde navnlig vægt på, at det originale kæreskrift var stemplet som modtaget i fogedretten den 11. december 2018, at fogedretten udtrykkeligt havde vejledt rekvisitus om nødvendigheden af at overholde kærefristen, og at der ikke forelå undskyldelige omstændigheder, som kunne begrunde, at kære undtagelsesvis burde tillades.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0184.

Til top Sidst opdateret: 17-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk