Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indlevering af ankestævning i småsag 
10-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2017 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. juli 2017.
En sag mellem to tidligere ægtefæller blev i byretten behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsager) samtidig med en anden sag mellem de samme parter, der ikke blev behandlet som en småsag.

Byretten afsagde på samme dato to domme, idet byretten gav manden medhold i sin påstand i småsagen, men frifandt kvinden for mandens påstande i den anden sag.

Herefter ankede kvinden småsagen, mens manden ankede den anden sag. I småsagen havde kvindens advokat indgivet ankestævningen til landsretten 14 dage inden ankefristens udløb, og landsretten videresendte ikke ankestævningen til byretten. Da kvindens advokat efter ankefristens udløb opdagede, at sagen var en småsag, hævede hun sagen og anmodede samtidig landsretten om tilladelse til anke efter 4-ugersfristen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt. (såkaldt oprejsningsbevilling).

Landsretten tog ikke kvindens anmodning om anketilladelse til følge

Overfor landsretten gjorde kvindens advokat blandt andet gældende, at ankestævningen var indsendt til landsretten 14 dage før ankefristens udløb, og at landsretten normalt enten ville have afvist anken eller fremsendt ankestævningen til byretten før ankefristens udløb.

Landsretten fandt, at det af advokaten anførte ikke kunne medføre, at betingelserne for undtagelsesvist at tillade anke af den afsagte dom efter ankefristens udløb var opfyldt, og landsretten tog derfor ikke anmodningen til følge.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0434.
Til top Sidst opdateret: 10-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk