Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indkaldelse af "andre" til tvangsauktion over andelsboligforenings ejendom, jf. retsplejelovens § 564. 
25-09-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse fra Østre Landsret, hvor fremme af en tvangsauktion over en andelsboligforenings ejendom blev afvist, idet rekvirenten ikke havde foranlediget panthaverne i de enkelte andele indkaldt til auktionen, jf. retsplejelovens § 564. Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0451.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk