Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Inddragelse af en skyldners beboelseslejemål i konkursmassen 
21-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2016 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2015.

Under en konkurssag anmodede kurator skifteretten om at inddrage skyldnerens beboelseslejemål i konkursboet i medfør af konkurslovens § 37.

Lejemålet var en beboelseslejlighed på ca. 450 m2, som skyldneren havde lejet siden 1993. Lejemålet var uopsigeligt fra udlejerens side.

Udlejeren havde tilbudt konkursboet en kontant flyttekompensation på 400.000 kr. mod at få stillet lejemålet til rådighed.

Skifteretten fandt, at der kunne ske inddragelse af lejemålet

Skifteretten fandt, at det var i boets økonomiske interesse, at lejemålet blev inddraget i konkursmassen. Inddragelsen blev af skifteretten blandt andet gjort betinget af, at boet betalte skyldneren 50.000 kr. til brug for indskud til ny bolig.

Landsretten fandt, at lejemålet ikke kunne inddrages i konkursmassen

I modsætning til skifteretten fandt landsretten, at konkurslovens § 37, der er en undtagelsesbestemmelse til konkurslovens § 36, ikke gav boet adgang til at inddrage skyldnerens beboelseslejemål i konkursmassen, når boets økonomiske interesse heri ikke direkte fulgte af rettighederne i henhold til lejekontrakten eller lejeforholdet i øvrigt, men derimod var opstået som følge af et tilsagn fra udlejer til konkursboet om betaling for at overlade lejemålet til udlejer.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0677.

 

Til top Sidst opdateret: 21-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk