Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Inddragelse af dækningsafgift ved lejeforhøjelse 
13-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. juli 2012 meddelt to lejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. marts 2012 om, hvorvidt en stigning i dækningsafgiften for en udlejningsejendom, hvor der var både erhvervslejemål og boliglejemål, kunne pålægges boliglejemålene som led i en lejeforhøjelse. Byretten fandt, at lejelovens § 50, stk. 2, 2. pkt., alene vedrører fordelingen af en beregnet lejeforhøjelse og ikke indebærer en ændring af bestemmelsens stk. 1 om, hvad der kan medtages ved beregning af lejeforhøjelsen. Byretten fandt således, at dækningsafgiften skulle udgå af grundlaget for boliglejemålenes huslejestigning. Landsretten fandt, at dækningsafgiften var indregnet i lejestigningen med rette og henviste blandt andet til, at der i 1994 blev fremsat et forslag om ændring af loven, således at bolig- og erhvervsudgifter skulle opgøres hver for sig, men at dette lovforslag ikke blev vedtaget.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-22-0203 og 2012-22-0204.
Til top Sidst opdateret: 13-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk