Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvilken part har ret til at føre vidner. 
16-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. juli 2012 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. maj 2012 i en sag om afskedigelse og godtgørelse herfor. Kæremålet vedrørte et spørgsmål om, hvilken part der havde ret til at føre en række vidner, der som led i deres ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, havde været involveret i afskedigelsessagen. Ved kendelsen bestemte landsretten, at medarbejderen havde ret til at føre de vidner, som hun i stævningen  havde taget forbehold om at føre, med undtagelse af de vidner som aktuelt havde en sådan overordnet ledelsesmæssig stilling hos arbejdsgiveren, at de havde partslignende status og dermed skulle føres af arbejdsgiveren.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0297.
Til top Sidst opdateret: 16-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk