Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grønlandsk sag om legemsindgreb i form af røntgenundersøgelse 
26-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2016 meddelt en grønlandsk mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands Landsret den 30. januar 2016.
Politiet havde anmodet en grønlandsk mand om samtykke til en røntgenundersøgelse. Manden var sigtet for at have indsmuglet hash til Grønland, og politiet havde mistanke om, at der var hash i hans mave.

Manden samtykkede ikke til røntgenundersøgelsen, og anklagemyndigheden anmodede herefter kredsretten om tilladelse til at foretage legemsundersøgelse i form af røntgenundersøgelse af manden.

Kredsretten fandt ikke grundlag for en røntgenundersøgelse

Kredsretten fandt, at der ikke var grundlag for at foretage en røntgenundersøgelse, da den hash, som manden eventuelt måtte have i sit tarmsystem, måtte antages at finde vej ud af hans krop inden for rimelig tid. Kredsretten besluttede derfor ikke at tillade indgrebet i medfør af den grønlandske retsplejelovs § 404, stk. 2.

Grønlands Landsret tillod røntgenundersøgelsen

Anklagemyndigheden kærede kredsrettens beslutning til Grønlands Landsret, der ændrede kredsrettens beslutning og tillod politiet at foranledige en røntgenundersøgelse foretaget.
Landsretten udtalte i den forbindelse blandt andet, at en røntgenundersøgelse var et mindre indgribende skridt end undersøgelse af kroppens hulrum, og at betingelserne i den grønlandske retsplejelovs § 403, stk. 1, var opfyldt. Landsretten udtalte endvidere, at den ikke havde mulighed for at efterprøve forsvarerens oplysning om, at røntgen disponerer for visse kræftformer.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0036.
Til top Sidst opdateret: 26-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk