Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grønlandsk sag om patienters retsstilling 
28-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2016 meddelt en grønlandsk patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 8. december 2014.

Sagen drejer sig om fortolkningen af reglerne om informeret samtykke i den grønlandske landstingsforordning om patienters retsstilling.

En grønlandsk brystkræftpatient gjorde gældende, at hun forinden afgivelsen af samtykket til en kræftoperation i Grønland havde haft krav på at modtage information om, at der i Danmark blev tilbudt brystbevarende kræftoperationer, som ikke blev tilbudt indenfor det grønlandske sundhedsvæsen, og som sundhedspersonalet í Grønland ikke kunne henvise til i Danmark.

Lægen, hospitalet og Departementet for Sundhed og Infrastruktur gjorde gældende, at landstingsforordningen ikke stillede krav om information om behandlinger, der ikke blev tilbudt i Grønland, og hvortil der ikke kunne ske henvisning uden for Grønland.

Retten i Grønland og Grønlands Landsret gav ikke patienten medhold

Retten i Grønland fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at forpligtelsen til at informere patienter kunne strækkes længere end til at omfatte behandlinger, der kunne tilbydes i Grønland, eller som sundhedspersonalet havde mulighed for at henvise til i Danmark.

Patienten ankede dommen til Grønlands Landsret, der stadfæstede Retten i Grønlands dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0466.

Til top Sidst opdateret: 28-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk