Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

God advokatskik ved udlevering af klientkontoudskrift til kurator 
06-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2017 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. november 2016.

Advokaten, hvis klient var erklæret konkurs, blev af konkursboets kurator anmodet om at udlevere en udskrift af klientkontoen for den pågældende klient. Advokaten protesterede under skifteretsmødet herimod, og skifteretten afsagde herefter en kendelse, hvorved advokaten blev pålagt at udlevere klientkontoudskriften til kurator. Advokaten kærede skifterettens kendelse til landsretten, der stadfæstede kendelsen. Først herefter udleverede advokaten klientkontoudskriften til kurator.

Advokaten blev indklaget for Advokatnævnet, der fandt, at advokaten ved ikke efter skifterettens afgørelse at udlevere udskriften havde tilsidesat god advokatskik.

Byretten ophævede Advokatnævnets kendelse

Advokaten indbragte Advokatnævnets kendelse for byretten, der ophævede Advokatnævnets kendelse med henvisning til, at advokaten havde udleveret klientkontoudskriften straks efter, at han fik kendskab til landsrettens afgørelse, og at advokaten herefter ikke havde tilsidesat god advokatskik.

Landsretten ændrede byrettens dom og stadfæstede Advokatnævnets kendelse

Advokatnævnet ankede byrettens dom til landsretten, der gav Advokatnævnet medhold og stadfæstede Advokatnævnets kendelse. Landsretten udtalte blandt andet, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke umiddelbart at imødekomme en anmodning fra kurator om at udlevere en udskrift af klientkontoen, og at advokaten ikke havde oplyst om konkrete hensyn, der kunne berettige til tilbageholdelse af oplysningerne.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0641 

 

Til top Sidst opdateret: 06-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk