Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelsesanmodning sendt til retten pr. e-mail. 
30-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. august 2010 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. juni 2010. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens afgørelse om at imødekomme modpartens genoptagelsesanmodning, som var sendt til byretten pr. e-mail, jf. retsplejelovens § 367, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0261.
Til top Sidst opdateret: 30-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk