Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse af faderskabssag 
18-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2013 meddelt en legatar tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 29. oktober 2012.
Afdøde var i 1953 blevet kendt bidragspligtig til legataren men havde ikke anerkendt faderskabet. Kort før sin død havde afdøde givet udtryk for, at han ønskede en DNA-analyse for at afklare faderskabet. Både by- og landsretten afslog genoptagelse af faderskabssagen i medfør af den tidligere retsplejelovens § 456 r, stk. 1, jf. stk. 3, 2. pkt., idet betingelserne for genoptagelse ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-22-0613
Til top Sidst opdateret: 18-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk