Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genindsættelse af en forvaringsdømt 
23-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 8. oktober 2019.
En grønlandsk mand var i 1994 blevet idømt anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt i Danmark.

I 2015 blev manden prøveløsladt blandt andet med vilkår om, at han i prøvetiden skulle undergive sig lægelig godkendt behandling mod misbrug af alkohol. I perioden frem til foråret 2018 overholdte manden de fastsatte vilkår. Fra foråret 2018 og henover efteråret og vinteren mødte manden i flere tilfælde ikke op til udlevering af antabus, ligesom han i flere tilfælde pustede med alkoholpromille. I februar 2019 besluttede tilsynsmyndigheden at indberette manden med henblik på, at han blev genindsat til afsoning af dommen fra 1994.

Kredsretten genindsatte manden til afsoning

Retten lagde vægt på, at manden i flere tilfælde havde indtaget alkohol, selvom han var under behandling med antabus. Retten fandt, at overtrædelsen af prøveløsladelsesvilkåret om alkoholindtagelse ikke var mindre alvorligt, og at der ikke var tale om enkeltstående tilfælde, samt at der var en betydelig risiko for fornyet personfarlig kriminalitet.

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse

Landsretten fandt, at manden i flere tilfælde var udeblevet fra behandlingen med antabus, og at han derved havde overtrådt vilkåret om at skulle undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.

Landsretten bemærkede i den forbindelse, at manden ikke havde haft pålæg om at afholde sig fra at misbruge eller indtage alkohol, jf. Kriminallov for Grønland § 136. Mandens forbrug af alkohol kunne derfor alene anses for en overtrædelse af prøveløsladelsesvilkåret, hvis indtagelsen medførte, at manden ikke kunne indtage de doserede mængder antabus.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at mandens overtrædelser af prøveløsladelsesvilkåret ikke havde en sådan grovhed, at overtrædelserne skulle medføre genindsættelse.

Landsretten bestemte samtidig, at manden som yderligere prøveløsladelsesvilkår blandt andet fik pålæg om at holde sig fra at indtage og skaffe sig alkohol, jf. Kriminallov for Grønland § 136, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0326.
Til top Sidst opdateret: 23-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk