Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fristen for indbringelse af spørgsmålet om generhvervelse af førerretten 
05-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2015 meddelt en ansøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2014. Ansøgeren, hvis førerret havde været administrativt inddraget siden den 19. september 2010, blev ved dom af 11. juli 2012 frakendt førerretten i 4 år og 6 måneder for en række overtrædelser af færdselsloven. Den 28. februar 2014 anmodede ansøgeren om generhvervelse af førerretten, jf. færdselslovens § 132. Byretten fandt, at de tidsmæssige betingelser for generhvervelse af førerretten var opfyldt, jf. færdselslovens § 132, stk. 1, 1. og 2. pkt., men at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for at gengive førerretten før frakendelsestidens udløb, jf. færdselslovens § 132, stk. 1, 3. pkt. Landsretten udtalte, at fristen i færdselslovens § 132, stk. 1, 2. pkt., skal regnes fra afgørelsen om frakendelsen, hvorfor perioden, hvor frakendelsen har været administrativt inddraget, ikke skal medregnes i fristen. Landsretten fandt på denne baggrund ikke, at der var forløbet 3 år af frakendelsestiden, hvorfor landsretten afviste at tage begæringen om generhvervelse af førerretten under påkendelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0337.
Til top Sidst opdateret: 05-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk