Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, stk. 1, af to tunesiske statsborgere, der er anset for en fare for statens sikkerhed 
29-08-2008 

 

Frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, stk. 1, af to tunesiske statsborgere, der er anset for en fare for statens sikkerhed

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser afsagt af Østre Landsret den 25. juli 2008, hvorefter to tunesiske statsborgere er blevet frihedsberøvet som følge af, at integrationsministeren har truffet afgørelse om, at de skal udvises, fordi de er anset for en fare for statens sikkerhed.

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til kære til Højesteret i de samme sager. Højesteret ophævede ved kendelser af 2. juli 2008 byrettens og landsrettens kendelser om frihedsberøvelse og hjemviste sagerne til byretten, hvis afgørelser om fortsat frihedsberøvelse blev stadfæstet af landsretten ved kendelserne af 25. juli 2008.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0413 og 2008-22-0414.

Til top Sidst opdateret: 29-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk