Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af to malaysiske statsborgere, der var administrativt udvist. 
16-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2010 meddelt to malaysiske statsborgere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. oktober 2010. De to malaysiske statsborgere, der arbejdede ved en dansk virksomhed, blev anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2, om manglende arbejdstilladelse. Udlændingeservice traf afgørelse om udvisning med indrejseforbud i 2 år. De malaysiske statsborgere gjorde i retten bl.a. gældende, at det ikke var proportionalt at frihedsberøve dem, idet de havde returbilletter til Malaysia og ville forlade Danmark så snart, at de fik mulighed til det. Vestre Landsret stadfæstede den 4. oktober 2010 byrettens kendelse om at godkende og opretholde frihedsberøvelsen af de malaysiske statsborgere indtil den 13. oktober 2010 i medfør af udlændingelovens § 37, jf. § 36.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2010-22-0409.
Til top Sidst opdateret: 16-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk