Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en udlænding i et tilfælde, hvor fristen for fremstilling for retten var overskredet med 9 timer. 
07-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2011 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2011. Det fremgik af sagen, at udlændingen blev fremstillet ved byretten ca. 9 timer efter, at fristen for fremstilling for retten i henhold til udlændingelovens § 37, stk. 1, 1. pkt., var udløbet. Byretten afsagde kendelse om, at frihedsberøvelsen var lovlig, og at udlændingen fortsat kunne tilbageholdes, jf. udlændingelovens § 37, jf. § 36. Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-22-0038.
Til top Sidst opdateret: 07-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk