Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en udlænding 
23-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt Rigspolitiet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2019.
En udlænding var indrejst i Danmark den 12. august 2019 i forbindelse med, at han skulle se en fodboldkamp. Han havde en returbillet til den 14. august 2019 om aftenen. Tidligere på dagen den 14. august 2019 blev udlændingen anholdt for et butikstyveri, som han havde begået dagen før. Udlændingen vedtog en bøde herfor og blev frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens § 36.

Byretten kendte frihedsberøvelsen lovlig

Byretten fandt, at betingelserne for frihedsberøvelse af udlændingen under behandlingen af sagen om afvisning eller udvisning var opfyldt. Byretten forlængede frihedsberøvelsen indtil den 29. august 2019.

Landsretten fandt frihedsberøvelsen ulovlig

Landsretten lagde vægt på, at udlændingen ved anholdelsen havde været i besiddelse af et pas, et id-kort, ca. 1.600 euro og en returbillet. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at frihedsberøvelsen ikke var nødvendig for at sikre muligheden for udvisning, men at foranstaltninger efter udlændingelovens § 34 var tilstrækkelige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0492.
Til top Sidst opdateret: 23-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk