Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en polsk statsborger, der var administrativt udvist 
05-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2010 meddelt en polsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 1. oktober 2010. Ved kendelsen blev den polske statsborger frihedsberøvet efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, idet han var blevet administrativt udvist som følge af overtrædelse af straffelovens § 276, om tyveri.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2010-22-0396.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk