Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en nigeriansk statsborger, der var administrativ udvist på grund af besiddelse af hash 
03-12-2013 

 

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2013 meddelt en nigerianer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om administrativ frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, stk. 1, der er afsagt af Østre Landsret den 26. juli 2013. Nigerianeren, der havde opholdstilladelse i Spanien, blev antruffet en tidlig morgen af politiet sovende i Folkets Park på Nørrebro i København og fundet i besiddelse af en mindre mængde hash. Udlændingestyrelsen traf samme dag afgørelse om udvisning efter udlændingelovens § 25 a, stk. 1, nr. 2, af nigerianeren med indrejseforbud i 2 år, og han blev dagen efter fremstillet i byretten med henblik på stillingtagen til opretholdelsen af frihedsberøvelsen. Det fremgår af sagen, at en bekendt af nigerianeren dagen inden fremstillingen i byretten til politiet havde indleveret nigerianerens pas og 1.500 kr. til ham samt bekræftet nigerianerens oplysning om, at han var i besiddelse af en returrejsebillet til Spanien. Både by- og landsret fandt på baggrund af sagens oplysninger, at betingelserne for frihedsberøvelse var opfyldt, idet mindre foranstaltninger i henhold til udlændingelovens § 34, ikke kunne anses for tilstrækkelige til at sikre gennemførelse af udvisningen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0451

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk