Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en nigeriansk kvinde, der var administrativt udvist på grund af ulovligt arbejde 
09-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2013 meddelt en nigeriansk kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2013. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om administrativ frihedsberøvelse af kvinden efter udlændingelovens § 37, jf. § 36, stk. 1, indtil udvisning kunne finde sted. Kvinden, der havde opholdstilladelse i Spanien, arbejdede i Danmark som prostitueret og blev anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2, om manglende arbejdstilladelse. Udlændingestyrelsen traf afgørelse om udvisning med indrejseforbud i 2 år. Sagen rejste spørgsmål om, hvorvidt der i medfør af udlændingelovens § 26 a, skulle tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som begrundede udvisningen, var en følge af, at kvinden havde været udsat for menneskehandel. Østre Landsret lagde til grund, at kvinden oprindeligt var handlet til Spanien i 2005, men fandt efter hendes forklaring om, at der ikke var nogen, der havde tvunget hende til Danmark, og at hun også tidligere havde været i Danmark, hvor hun havde en kæreste, at de omstændigheder, der begrundede udvisningen, ikke var en følge af, at hun havde været udsat for menneskehandel.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0381.
Til top Sidst opdateret: 09-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk